Tag: Norge

Rapport fra multilateralismens gravkammer

Hva skal man gjøre med et internasjonalt forhandlingsforum som ikke forhandler?

By Magnus Løvold

Dypt inne i det multilaterale diplomatiets mørke irrganger, fjernt fra offentlighetens oppmerksomhet, sitter representanter fra 65 land og snakker om internasjonal nedrustning av atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen – nær tjue år på overtid.

Saying no to nukes

Scandinavian security choices in an age of proliferation, 1945–1968

By Fredrik Grønning Lie
4 September 2014

In this background paper, Fredrik Lie explores the critical years for nuclear proliferation in Norway and Sweden. A nuclear security strategy was seriously considered by authorities in both countries, but a variety of  political considerations combined to keep Scandinavia free of nuclear weapons. Norway, however, joined NATO’s nuclear umbrella.

Dialogmøte om humanitære konsekvenser av atomvåpen

– Hva skjer hvis det smeller?
Tirsdag 20. november kl. 1730.

Dialogmøte om Norge og atomvåpen

– Kunne Norge ha utviklet atomvåpen?
Tirsdag 23. oktober kl. 1700.

Dialogmøte om USA, Israel og Irans atomprogram

– Mot ny storkrig i Midtøsten?
Tirsdag 18. september kl. 1700.